Färgböcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid 5-14 vardagar (se nedan)
Paperback/Softcover: 10
Vardagar Wire-O Spiralinbindning: 10
Vardagar Kalenderspiral: 10
Vardagar Helbunden/Hardcover: 14
Vardagar Expresstryck: 5 vardagar – dock inte på Helbunden/Hardcover

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 19.795,- 1 25.513,- 1 31.226,- 1 36.945,- 1 42.661,- 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 15.064,- 6 18.798,- 6 22.531,- 6 25.366,- 6 28.206,- 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 15.893,- 6 19.902,- 6 23.911,- 6 27.022,- 6 30.137,- 6
90g Offsettpapper 15.300,- 6 19.110,- 6 22.923,- 6 25.839,- 6 28.755,- 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign-maller böcker

1-col
2-col
Cover