Färgböcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid 5-14 vardagar (se nedan)
Paperback/Softcover: 10
Vardagar Wire-O Spiralinbindning: 10
Vardagar Kalenderspiral: 10
Vardagar Helbunden/Hardcover: 14
Vardagar Expresstryck: 5 vardagar – dock inte på Helbunden/Hardcover

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 44.833,- 1 58.869,- 1 58.869,- 2 61.553,- 2 64.239,- 2
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 31.493,- 6 37.627,- 6 43.765,- 6 49.899,- 6 56.039,- 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 32.213,- 6 38.590,- 6 44.967,- 6 51.339,- 6 57.717,- 6
90g Offsettpapper 31.699,- 6 37.900,- 6 44.107,- 6 50.309,- 6 56.511,- 6
115g G Print 33.962,- 6 40.914,- 6 47.878,- 6 54.833,- 6 61.790,- 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign-maller böcker

1-col
2-col
Cover